Poul og borgmester Kenneth Muhs i samtale til indvielsen