Medlemsbetingelser

Medlems betingelser:

Der forventes en almindelig god tone overfor hinanden.

Med almindelig god tone forstås, at vi som udgangspunkt søger at udtrykke os på en sober og etisk korrekt måde overfor hinanden.

Forsøg at holde pessimismen udenfor dette forum, da det er en optimisme forening.

Humør smitter, derfor er der fokus på at skabe godt humør og optimisme i dette forum.

For at få det bedste ud af dette forum: Kan vi som udgangspunkt søge at leve efter devisen

Vi skal handle mod andre som vi selv ønsker at blive behandlet. Med det menes en kærlig omsorgsfuld venskabelig omgangsmåde. Smil til verden og den smiler til dig.

Tag evt. udgangspunkt i de fire leveregler: Efter bogen af samme navn

  1. vær ren i dit ord
  2. Tag ikke noget personligt
  3. Lad være med at formode noget
  4. Gør altid dit bedste

Vores mål er at skabe et mere optimistisk og positivt samfund. Alt starter med en selv, så med det for øje, skaber vi en tro og et håb for en bedre fremtid for os og vores efterkommere.

MEDLEMSKABET ER GRATIS

Der vil være sammenkomster (kurser, foredrag, udflugter, arrangementer) i løbet af året, hvor der vil blive tale om egen betaling, skulle der være udgifter forbundet med dette.